50 let inovacij

SPLOŠNI POGOJI PROMOCIJE

1. Samsung Electronics Austria GmbH, Avstrija, Dunaj, Praterstrasse 31/14 Obergeschoss (v nadaljevanju: Samsung), organizira promocijo televizorjev Samsung, v okviru katere bo Samsung kupcem televizorja QLED podaril Tablični računalnik T590, Galaxy Watch Active ali sound bar Q90R, pod pogoji in predpostavkami, kot so navedeni v nadaljevanju teh splošnih pogojev.

 

Vsi kupci televizorja Samsung QLED, ki bodo nakup opravili v obdobju od 1.10.2019 do razprodaje zalog, vendar najdlje do 17.11.2019, bodo upravičeni do prejema darila skladno s temi splošnimi pogoji.

 

Kupci bodo upravičeni do enega izmed sledečih daril skladno s temi splošnimi pogoji:
Samsung Tablični računalnik T590, Galaxy Watch Active ali Q90R sound bar.

 


V točki 7 teh splošnih pogojev je naveden seznam modelov in oznak modelov televizorjev Samsung QLED, ki so predmet te promocije.


Količina daril je omejena in bo podarjena tistim kupcem, ki se bodo prijavili, preden bodo zaloge pošle.

 

Opomba: Ta promocija je namenjena samo posameznikom. Pravne osebe nimajo pravice sodelovati pri promociji.

 

2. NAMEN IN TRAJANJE PRIJAVE NAPRAVE

Končni kupci, ki so kupili televizor Samsung, definiran v točki 1 teh splošnih pogojev, izključno v obdobju, določenem v točki 1 teh splošnih pogojev, se morajo prijaviti za namen sodelovanja v tej promociji, tako da pošljejo elektronsko sporočilo na elektronski naslov: ce.promotion@samsung.com. Prijavo je potrebno opraviti v roku 30 dni od dne nakupa.

 

V primeru, da kupec izpolni pogoj, naveden v točki 1 teh splošnih pogojev in se uspešno prijavi, je kupec upravičen do prejema enega izmed daril, specificiranih v točki 1 teh splošnih pogojev, če prej ne poidejo zaloge daril. Darilo mu bo dostavljeno na naslov prebivališča, brez obveznosti plačila stroškov poštnine, v roku 45 delovnih dni od dne uspešno izpolnjene prijave.


3. POGOJI ZA PRIJAVO

Vsi kupci, ki bodo kupili televizor Samsung QLED z oznako modela, ki je naveden v točki 7 teh splošnih pogojev, so upravičeni do prijave in sodelovanja v tej promociji, pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih in če so opravili nakup izključno pri sledečih Samsungovih partnerjih:

Harvey Norman Trading d.o.o., Big Bang d.o.o., Avtera d.o.o. in njeni partnerji.


4. POSTOPEK PRIJAVE

Za namen sodelovanja v tej promociji in kot pogoj za pridobitev pravice do darila iz točke 1 teh splošnih pogojev, se mora kupec televizorja Samsung QLED prijaviti skladno z določili teh splošnih pogojev.

 

Postopek prijave zahteva posredovanje osebnih podatkov kupca, ki so potrebni za uspešno izvedbo prijave. Zbirali se bodo sledeči osebni podatki kupca: ime, priimek, elektronski naslov uporabnika, pravilen naslov prebivališča kupca (za namen dostave darila), telefonska številka (za namen kontaktiranja v zvezi z dostavo darila) in predložitev (skeniranega) računa z davčno številko prodajnega mesta z namenom potrditve prijave.

 

Poleg zgoraj navedenih osebnih podatkov, mora za namen uspešne prijave kupec Samsungu zagotoviti tudi sledeče informacije:

 

- model in serijsko številko naprave.

 

S pošiljanjem elektronskega sporočila na elektronski naslov, naveden v točki 2 teh splošnih pogojev, kupec razkriva svoje podatke Samsungu. Samsung bo preveril, ali je datum nakupa ustrezen glede na pogoje iz točke 1 teh splošnih pogojev in ali so izpolnjeni drugi pogoji, določeni v teh splošnih pogojih. S pošiljanjem elektronskega sporočila kupec tudi daje svoje izrecno soglasje k uporabi teh splošnih pogojev ter k zbiranju in obdelavi osebnih podatkov skladno z določili teh splošnih pogojev.

 

Če je datum nakupa skladen s temi splošnimi pogoji in če je prijava ustrezna glede na preostala določila teh splošnih pogojev, bo darilo iz točke 1 teh splošnih pogojev dostavljeno kupcu na naslov njegovega prebivališča v roku 45 dni, šteto od trenutka izvedbe uspešne prijave, o čemer bo kupec obveščen z elektronskim sporočilom, ki mu bo poslan na naslov, ki ga je navedel v postopku prijave.

 

5. UPORABA OSEBNIH PODATKOV

Osebni podatki kupca, ki posreduje svoje podatke Samsungu skladno s temi splošnimi pogoji, se bodo zbirali in obdelovali skladno s Samsungovo Politiko zasebnosti in varstva osebnih podatkov ter temi splošnimi pogoji, kot tudi skladno z vso relevantno zakonodajo Republike Slovenije, ki se nanaša na varstvo osebnih podatkov.

Namen zbiranja osebnih podatkov je preverjanje izpolnjevanja pogojev za sodelovanje v predmetni promociji in za namen določitve naslova, na katerega bo darilo dostavljeno.

 

Osebni podatki kupcev, ki se bodo zbirali v okviru predmetne promocije, bodo razkriti sledečim entitetam:

- Samsung Electronics Austria GmbH, Avstrija, Dunaj, Praterstrasse 31/14 Obergeschoss kot upravljavec osebnih podatkov,

 

Upravljavec bo z osebnimi podatki ravnal skladno s Samsungovo Politiko zasebnosti in varstva osebnih podatkov, kot tudi skladno z relevantno zakonodajo Republike Slovenije, in jih ne bo posredoval nobeni tretji osebi.

 

Upravljavec osebnih podatkov bo na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, dopolnil, popravil ali izbrisal osebne podatke, če bodo ti nepopolni, netočni ali zastareli, in če obdelava ne bo skladna z zakonom.

 

6. PRAVICA DO SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV PROMOCIJE

Samsung si pridržuje pravico, da kadarkoli, iz utemeljenih razlogov, spremeni te splošne pogoje, pri čemer se zavezuje, da bo spremembe nemudoma objavil. Če bodo spremembe vključevale spremembo glede uporabe osebnih podatkov, se Samsung zavezuje zahtevati privolitev od kupcev, ki so Samsungu posredovali svoje osebne podatke za namen te promocije, če bo privolitev potrebna za zakonitost nadaljnje obdelave osebnih podatkov.

 

7. SEZNAM MODELOV, KI SO PREDMET TE PROMOCIJE

 

TV model

Gift

QE55Q950RBTXXH

Q90 sound bar

QE65Q900RATXXH

Q90 sound bar

QE65Q950RBTXXH

Q90 sound bar

QE75Q900RATXXH

Q90 sound bar

QE75Q950RBTXXH

Q90 sound bar

QE82Q950RBTXXH

Q90 sound bar

QE85Q900RATXXH

Q90 sound bar

QE98Q950RBTXXH

Q90 sound bar

QE43Q60RATXXH

Galaxy Watch Active

QE49Q60RATXXH

Galaxy Watch Active

QE49Q65RATXXH

Galaxy Watch Active

QE55Q60RATXXH

Galaxy Watch Active

QE55Q65RATXXH

Galaxy Watch Active

QE55Q70RATXXH

Galaxy Watch Active

QE55Q80RATXXH

Tablični računalnik T590

QE55Q85RATXXH

Tablični računalnik T590

QE55Q90RATXXH

Tablični računalnik T590

QE65Q60RATXXH

Galaxy Watch Active

QE65Q65RATXXH

Galaxy Watch Active

QE65Q70RATXXH

Galaxy Watch Active

QE65Q80RATXXH

Tablični računalnik T590

QE65Q85RATXXH

Tablični računalnik T590

QE65Q90RATXXH

Tablični računalnik T590

QE75Q60RATXXH

Galaxy Watch Active

QE75Q70RATXXH

Galaxy Watch Active

QE75Q85RATXXH

Tablični računalnik T590

QE75Q90RATXXH

Tablični računalnik T590

QE82Q60RATXXH

Galaxy Watch Active

QE82Q70RATXXH

Galaxy Watch Active

 

Primerjava
Vaš seznam za primerjavo je prazen.