RAINBOW SIX: SIEGE (XONE)

SKU
142-1248621
€ 39,99
Ni na zalogi

TomClancy's RainbowSix®Siegeje najnovejše nadaljevanjepriznanefranšize prvoosebne streljačine, ki jo je razvil studioUbisoftMontreal zanovo generacijodomačihkonzolin PC-ja.

Je razburljiv in nov pristopk izkušnjiprvoosebnestreljačine, kipostavljataktični bojinmojstrskouničenjev središčedogajanja.VRainbowSixSiege, vodje protiterorističnihenotvodijoekipeprekonapetihinrazburljivih bojnih scenarijev, kjer seuspeh dosežes pametnopripravo instrateškoimprovizacijo.

 

 

Glavne značilnosti

 

CELOVITASTRELSKA IZKUŠNJA

- Multiplayer(PvP):Dve ekipipetihprotiterorističnihenotse spopadetavmultiplayerbitkiza dosegocilja.

- TerroristHunt(PVE):Enado petprotiterorističnihenotdelujejo skupaj,da bi vključilivisoko usposobljenegasovražnikaAIv različnihoperacijah. Igralec(i) bo lahkoizoblikovalsvojeizkušnje sštevilnimikombinacijamiprotiterorističnihenotinnačinov igre.

- Misije:Prednastavljeniscenarijiizpostavljajo igralcevsebini inmehanikiSiegeinso posebejzasnovani zasamostojno igro, vendarse lahko igra tudiv sodelovanjuz do štirimiprijatelji.

 

GAMEPLAY

The Siegeječisto novslogigranja, kizajemaresničnostprotiterorističnihoperativcevpo vsem svetu: intenzivna inasimetričnatesna bitkamednapadalciinbranilci.

Branilciimajo sredstvaza preoblikovanjenjihovihokolijvtrdnjave; lahkoprelisičijo, okrepijoin ustvarijoobrambnesistemeza preprečevanjeprebojanapadalcev.

Zasoočanje s tem izzivom, imajonapadalcizdajstopnjosvobodeneprimerljivos katero koliprejšnjoRainbowSixigro. Z združevanjemtaktičnihzemljevidov, brezpilotnih letal za opazovanjein novegarappelsistema, imajoveč možnosti kotkdajkoli prej, za načrtovanje, napadinumiritevteh situacij.

 

OPERATORJI PROTITERORISTIČNIH ENOT

Edinstveni bojnioperaterjiuporabljajoenkratne Siege sposobnosti. Kot zastopnikinajboljšihsvetovnihprotiterorističnihenot, tistrokovnjakiopravljajo svojevlogezbrutalnoučinkovitostjoin igrajoključno vlogov okviru njihove posebne enote.

UNIČENJEKOT ORODJE

Uničenjeje središčeSiegegameplay-a.Stenese lahkoporušijo inodpretinove strelske linije, strop intlase lahko prebije in ustvari nove dostopne točkeza igralce. Uničenjejesmiselnoin obvladati gaje pogostoključ dozmage.

 

TERORISTHUNT

Dolgo pričakovanovrnitevTerrorist Hunt(TerroHunt) prinaša novogrožnjov svetRainbowSix, the White Masks. Zasnovana za enega igralca ali v sodelovanjuz največ štirimidrugimi igralci, TerroHunt postavlja igralcavsovražneokoliščine, v katerihsonapetiizzivi, zasvoljiva replay vrednost innaprednisovražnikAIza vsakim vogalom. 'Siege Generator' združuje in usklajuje spremenljivke ter ustvari edinstvene TerroHunt operacije- odnačina, zemljevidain časdneva doobjektivnihlokacij inv naprej nastavljenih utrdb.

More Information
Platforma Xbox One
Primerjava
Vaš seznam za primerjavo je prazen.