Super jamstvo

ZAKAJ PRIPOROČAMO NAKUP SUPER JAMSTVA?


 • Ker bo vaš izdelek v prvem letu od nakupa zaščiten proti mogočim naključnim fizičnim poškodbam
 • Ker bomo vaš izdelek po poteku osnovne garancije v času trajanja Super Jamstva v primeru okvare popravili, ne da bi vi imeli stroške
 • Ker bomo v času trajanja Super Jamstva, v primeru tretje okvare vaš izdelek zamenjali z novim
 • Ker bomo v primeru nerentabilnega popravila vaš izdelek zamenjali z novim
Vse zgoraj navedeno je skladno s splošnimi pogoji Super Jamstva


Super Jamstvo je produkt zavarovalnice Allianz Worldwide Partners P&C S.A (AWP), ki prvih 12 mesecev od dneva nakupa, razen v obdobju brez kritja, ščiti vaš izdelek za nastalo Naključno škodo, kasneje, po izteku veljavnosti osnovne garancije proizvajalca, pa ščiti vaš izdelek pred okvarami še 2, 3 ali 4 leta. Super Jamstvo lahko kupite ob nakupu izdelka na oddelku tehnologije, bele tehnike in malih gospodinjskih aparatov.

Harvey Norman prodaja Super Jamstvo v imenu in za račun AWP zavarovalnice. IC Frith je zavarovalni zastopnik zavarovalnice AWP, posrednik med trgovino in zavarovalnico.

Za več informacij o samem produktu in nakupu le-tega nas kontaktirajte na brezplačno telefonsko številko 080 10 18.

ZAŠČITA

Na voljo imate 2, 3 ali 4-letno zaščitno obdobje

Za dodatne ugodnosti in zaščito svojega izdelka po izteku osnovne garancije si lahko po želji izberete dolžino Super Jamstva. Izberete lahko 2, 3 ali 4-letno zaščitno obdobje. V vsakem primeru ste v prvih 12 mesecih od dneva nakupa vašega izdelka, razen v obdobju brez kritja, zaščiteni pred nastankom Naključne škode.

Menjava staro za novo

Če izdelka ne morejo popraviti, ga bodo, oziroma ga bo zavarovalni zastopnik zamenjal z novim najbolj ustreznim izdelkom. V primeru zamenjave vašega izdelka bodo upoštevane značilnosti, lastnosti in specifikacije prvotnega izdelka, kot tudi razpoložljivost tehnologije. Super Jamstvo se na zamenjani izdelek ne prenese.

Kritje škode zaradi normalne uporabe in obrabe

Super Jamstvo krije okvare zaradi normalne uporabe in obrabe ter napak v materialih in izdelavi. Krije tudi okvare zaradi prahu in notranjega pregrevanja.

Prenosljivost

Če izdelek prodate ali komu podarite, se kritje in vse neizkoriščene pravice prenesejo na novega lastnika. Preprosto stopite v stik z zavarovalnim zastopnikom, ki bo uredil prenos lastništva.

Mednarodna pokritost

Popolno kritje velja v vseh državah, kjer je prisoten Harvey Norman. Sem spadajo Avstralija, Nova Zelandija, Malezija, Singapur, Irska, Slovenija in Hrvaška. Super Jamstvo krije enkratno popravilo vašega izdelka tudi v drugih državah v višini do največ 150 EUR.

PODPORA

Dostopna vam je neposredna podpora preko osebja za pomoč strankam ali pa možnost vložitve zahtevka po elektronski pošti. Različne oblike podpore vam zagotavljajo, da se bo vaš nakup kar najbolje obrestoval.

Osebje za pomoč strankam

Pokličite na brezplačno številko 080 10 18, kjer boste dobili odgovore na vsa poizvedovanja ali vprašanja v zvezi s Super Jamstvom. Osebje zavarovalnega zastopnika v Sloveniji, IC FRITH EUROPE d.o.o., je dostopno vsak delavnik, od ponedeljka do petka od 08.30 h do 16.30 h.

Preprost postopek vlaganja zahtevka

Vlaganje zahtevka za reklamacijo je enostavno. Zahtevek lahko preprosto vložite preko elektronske pošte na podpora@icfrith.si ali pokličite osebje za pomoč strankam na 080 10 18 v času delovnih ur (ponedeljek – petek, 8.30 – 16.30). Zaradi hitrejšega postopka vas prosimo, da pripravite številko računa o nakupu.

PREDNOST

Izkoristite ugodnosti, namenjene le uporabnikom Super Jamstva.

Kritje za izdelke, ki se večkrat kvarijo

Če ste kupili izdelek v vrednosti več kot 200 EUR in je bil že dvakrat popravljen v obdobju trajanja Super Jamstva ter potrebuje še tretje popravilo v obdobju trajanja Super Jamstva, vam bodo izdelek zamenjali. Super Jamstvo se na zamenjani izdelek ne prenese.

Kritje naključne škode

Super Jamstvo vas v prvih 12 mesecih zaščiti pred nesrečnimi pripetljaji, ki imajo za posledico fizično poškodbo vašega izdelka.

Kritje stroškov za primer kvarjenja hrane

Če je pri hladilniku ali zamrzovalniku prišlo do kvarjenja hrane, ki je nastalo kot posledica napake, bodo krili strošek kvarjenja hrane, in sicer do višine 150 EUR.

Kritje stroškov pranja in sušenja perila

Če pralni ali sušilni stroj ne dela več kot deset zaporednih dni od prvega obiska serviserja za popravilo in oceno napake, bodo krili stroške pranja in/ali sušenja perila v vrednosti do 50 EUR.

Kritje okvar zaradi prenapetosti

Super Jamstvo nudi kritje za okvare, ki jih povzroči udar strele, nihanja napetosti ali prenapetosti.

 

BODITE BREZ SKRBI – KAJ KRIJE SUPER JAMSTVO?

Zagotovite si Super Jamstvo, ki skrbi za vaš nakup na vsakem koraku. Vaše Super Jamstvo krije strošek rezervnih delov in strošek dela za popravilo vašega izdelka, v primeru da vaš izdelek preneha pravilno delovati zaradi:

 • elektronskih in/ali mehanskih okvar, ki jih sicer v obdobju veljavnosti osnovne garancije krije garancija proizvajalca vašega izdelka;
 • napake v materialih ali izdelavi;
 • normalne uporabe in obrabe;
 • prahu ali notranjega pregrevanja;
 • udara strele, nihanja napetosti ali prenapetosti.

Izključitve so navedene v brošuri Splošni pogoji.

 

KRITJE NAKLJUČNE ŠKODE

Če je vaš izdelek nenamerno poškodovan v prvih 12 mesecih, razen, če je poškodovan v obdobju brez kritja, po datumu nakupa vašega izdelka, bodo, ob upoštevanju veljavnega stroška obdelave, obdobja brez kritja, drugih določil in pogojev ter določb o izključitvah in omejitvah kritja, po lastni presoji popravili vaš izdelek ali ga zamenjali.

Če se vaš izdelek popravlja, se ga lahko popravi z uporabo novih ali obnovljenih delov. Če po njihovem mnenju vašega izdelka ni mogoče popraviti ali ga ni mogoče ekonomično popraviti, bodo vaš izdelek zamenjali v skladu s pogoji zamenjave, navedenimi v Splošnih pogojih. Če je bil poškodovan samo del ali deli vašega izdelka, bodo plačali le popravilo ali zamenjavo tega določenega dela ali delov.

V izogib dvomu, kritje naključne škode v prvih 12 mesecih, razen v obdobju brez kritja, po datumu nakupa vašega izdelka krije zgolj naključno škodo in ničesar drugega, kar je sicer krito v obdobju trajanja Super Jamstva (npr. udar strele, kritje stroškov kvarjenja hrane ipd.). Kritje naključne škode ne velja prvih 14 dni od začetka obdobja kritja (tj. od datuma nakupa Super Jamstva).

Izključitve so navedene v brošuri Splošni pogoji.

 

POGOSTA VPRAŠANJA

Kakšne pravice imam kot potrošnik?

V primeru težav z vašim izdelkom, vam lahko na podlagi eksplicitnih ali implicitnih zakonskih določb o obvezni garanciji ali v vsakem primeru pri jamstvu za stvarne napake pripadajo zakonske pravice nasproti prodajalcu ali proizvajalcu izdelka. Super Jamstvo teh pravic ne izključuje ali nadomešča in jih ne izniči. Super Jamstvo po preteku osnovne garancije zagotavlja zanesljivo in učinkovito zavarovanje izdelka, v prvih 12 mesecih od dneva nakupa vašega izdelka, razen v obdobju brez kritja, pa ste zaščiteni pred nastankom Naključne škode. Če imate kakršna koli vprašanja ali poizvedbe v zvezi z vašim Super Jamstvom, se prosimo brez zadržkov obrnite na zavarovalnega zastopnika.

Kako vložim zahtevek oziroma reklamacijo?

Vlaganje zahtevka oziroma reklamacije je enostavno. Svoj zahtevek lahko pošljete po elektronski pošti na podpora@icfrith.si ali pokličete na brezplačno številko 080 10 18 v času delovnih ur.

Kaj se zgodi, če sem izgubil račun?

V tem primeru se lahko obrnete na trgovino, kjer ste izdelek kupili, in vam bodo priskrbeli kopijo vašega računa.

Kaj se zgodi, če ne odkrijejo nobene okvare?

Včasih okvare lahko povzroči uporaba, ki ni v skladu s proizvajalčevimi navodili za uporabo. Če sumite, da ima vaš izdelek okvaro, najprej preučite dokumentacijo, ki ste jo dobili z izdelkom ter preverite, ali ste izdelek uporabljali in ga uporabljate pravilno ter poizkusite takšno nedelovanje ali nepravilno delovanje odpraviti skladno z navodili proizvajalca, preden prijavite reklamacijo oziroma vložite zahtevek. Z neupravičeno reklamacijo oziroma neupravičenim zahtevkom boste morali pokriti nastale stroške, če se ugotovi, da izdelek okvare ni imel oziroma bi se jo dalo odpraviti skladno z navodili proizvajalca.

Kaj moram narediti v primeru, da mi proizvajalec podaljša osnovno garancijo?

Če ste pridobili pravico do garancije proizvajalca, ki je daljša od osnovne garancije, ki je bila dodeljena ob nakupu vašega izdelka, si le-to dokazilo shranite, saj z njim dokazujete dolžino garancije proizvajalca in s tem začetek podaljšanega Super Jamstva.

V kolikem času lahko dokupim Super Jamstvo?

Super Jamstvo se lahko dokupi samo ob nakupu izdelka.

Proti katerim okvaram sem zaščiten?

Zaščiteni ste pred elektronskimi in mehanskimi okvarami, okvarami nastalimi zaradi prahu, udara strele, prenapetosti, normalne uporabe in obrabe ter napakami v materialih in izdelavi. V prvih 12 mesecih je krita tudi Naključna škoda, razen v obdobju brez kritja.

Kdaj se prične doba mojega Super Jamstva?

Doba Super Jamstva prične teči prvi dan po izteku osnovne garancije, pri čemer ne glede na dobo kritja Super Jamstvo prvih 12 mesecev od datuma nakupa vašega izdelka, razen v obdobju brez kritja, krije nastanek naključne fizične škode.

Kaj je obdobje brez kritja?

Obdobje brez kritja pomeni prvih 14 dni od datuma nakupa Super Jamstva oziroma začetka kritja, ko kritje Naključne škode še ne velja.

Ali bom imel kakšne stroške?

Vsakič, ko boste vložili zahtevek na podlagi kritja naključne škode, boste morali plačati ustrezen strošek obdelave. Strošek obdelave je določen na podlagi nakupne cene vašega izdelka: nakupna cena nižja od 200 EUR = strošek obdelave 25 EUR; nakupna cena med 200 in 500 EUR = strošek obdelave 50 EUR; nakupna cena višja od 500 EUR = strošek obdelave 100 EUR.

Katere podatke naj imam pri roki, preden vložim zahtevek oziroma reklamacijo?

Da bi bila Vaša prijava zahtevka oziroma reklamacije enostavna in brez težav, imejte pri sebi naslednje:

 • originalni račun o nakupu;
 • znamko, model in serijsko številko izdelka;
 • vaše kontaktne podatke, vključno s telefonsko številko in/ali elektronskim naslovom.

Ali moje Super Jamstvo velja v tujini?

Vaš izdelek je zaščiten v vseh državah, kjer se nahajajo trgovine Harvey Norman®. Te države so Avstralija, Nova Zelandija, Singapur, Malezija, Irska, Slovenija in Hrvaška. Krito je tudi enkratno popravilo vašega izdelka v drugih državah v višini do največ 150 EUR.

Katere okvare niso krite?

Super Jamstvo ne krije napak ali okvar, ki jih krije proizvajalec v obdobju osnovne garancije, ker takrat Super Jamstvo še ne velja, ter dodatkov, kot so slušalke, mikrofoni, kabli ter spominske kartice. Popoln seznam izjem si preberite v rubriki splošni pogoji.

 

Več o Super Jamstvu in splošnih pogojih si lahko preberete tukaj.

Dokument z informacijami o zavarovalnem produktu lahko preberete tukaj.

Primerjava
Vaš seznam za primerjavo je prazen.